baner

Puszcza Białowieska

     Puszcza Białowieska leży na pograniczu Polski i Białorusi, z czego w polskiej części znajduje nieco ponad 42% powierzchni. Za geograficzny środek puszczy uznaje się miejscowość Białowieża. Puszcza Białowieska leży w dorzeczu Narwi i Bugu, a do głównych rzek puszczy zalicza się Narewkę.

     W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie w Europie fragmenty lasów o charakterze pierwotnym. Najlepiej zachowane naturalne drzewostany cechują się bogactwem gatunkowym, współwystępowaniem okazów drzew w różnym wieku, złożoną strukturą przestrzenną.